Gjeld og nettorapport, etter mai.

Gjeld og netto-rapport er interessant, for å ser på skjelettet til økonomien min. Et skjelett ikke forteller alt om kroppen, helsen og lykken vi selv opplever men det er skjelettet som holder kroppen oppe og gir stryke til den. Slik er det også med en Gjeld og netto rapport. Det forteller langt i fra alt om vår økonomiske situasjon men det forteller det viktigste. Og med å følge med på utviklingen, måned for måned, kan jeg lettere gjøre vurderinger om jeg er på rett vei i forhold til målene mine eller ikke.

Det du følger med på, vil gro, eller kanskje mer presist: Det du følger med på vil du lettere følge med på endringer og du vil fortsette å være fokusert på dette. Og en annen ting jeg ikke har tenkt på tidligere, i hvert fall i forhold til netto og gjeld rapporten – netto rapporten har vært en realitetssjekk for meg, når jeg kjenner anelsene av panikk pga situasjonen i verden i dag.

Vi er fremdeles i korona-pandemi perioden men personlig for meg, er ting ganske mye tilbake til normalen. Jeg har vært på kontoret i snart en måned og aksjemarkedet har kommet tilbake til der det var i mars. Kanskje jeg ikke skulle sagt normalen, men heller den nye normalen. Rentene på boliglånet ble redusert en gang til i midten av mai og studielånets rente blir på nytt kuttet neste måned. Kombinert betyr det at lånene mine vil bli redusert med ytterlige 1000 kr per måned, fordi jeg betaler en selv-valgt og ikke obligatorisk fast pris på både boliglånet og studielånet. Jeg betaler hver måned minst 6000 kr på boliglånet og studielånet har jeg rundet opp til 2100 kr. Ikke mye ekstra men noe.

Det å betale ekstra er en del av Eksperiment; Boliglån hvor jeg forsøker å redusere boliglånet så mye som mulig. Formålet er å gjøre månedskostanden lavere, slik at 45 % av inntekten min ikke går til å betale lån.

Du kan lese mer om Eksperiment; Boliglån nedenfor.


Eksperiment: boliglåns prosjektbeskrivelse 

Eksperiment: boliglåns excel ark for å demonstrere hvordan lånet endres ved grep.

Eksperiment: Boliglån – Hvordan redusering av renter har endret betalingsplanen min (dette er i fra før siste renteendring)

Du finner alle innlegg (eksisterende og fremtidige, når de kommer) på denne siden.


Før jeg går videre vil jeg komme med en liten Obs, obs, advarsel som jeg skriver i hvert innlegg:

Det blir mer og mer vanlig i dag å få råd fra privatpersoner, som meg, om pengene dine. På Facebook har vi Sparekollektivet, Pengesnakkerene og MoneyPenny Norge. Det er helt fantastisk, syns jeg selv. Det blir mindre og mindre tabu å snakke om penger og vi hjelper hverandre til en bedre fremtid. Det er allikevel viktig at vi husker på en ting. Vi gir kanskje råd på grunnlag av hva vi har forstått av hvor du er og i fra hvilken situasjon vi selv er i. Jeg ble for eksempel rådet, når jeg ble bevisst om min personlige økonomi, å investere pengene i stedet for å betale ned ekstra på lånene mine. Mens det ikke nødvendigvis er dårlig råd generelt, er det allikevel et råd fra noen som ikke bruker halve lønnen sin på å dekke alle lånene de har. Selvfølgelig er de mer interessert i å investere og det er en mindre risiko for de. For meg derimot, som bruker såpass mye av pengene mine på å dekke mine egne lån og fellesgjelden til borettslaget (ikke inkludert i gjeld og netto-rapporten), er det en betydelig risiko. Hadde jeg ikke betalt ekstra på lånene mine frem til rentene begynte å øke, ville enda mer av lønnen min gått til å betjene lånene og hadde jeg investert og ikke tatt ut pengene, ville jeg nå ha tapt penger, i stedet for å ligge rundt 0, som jeg gjør nå. Akkurat den beregningen gjør jeg, for i stedet for å begynne å investere når markedet var lavt (som jeg gjorde), hadde jeg begynt tidligere, mens markedet var bra. Fordi jeg virkelig begynte i en dump, er det ikke så farlig med en ny dump.

Mitt håp er at disse rapportene gir en innsikt i hva jeg har å jobbe med, som påvirker de avgjørelsene jeg tar i min privatøkonomi. Det betyr ikke at du trenger å gjøre det samme, da du kanskje har ulikt utgangspunkt. Personlig økonomi kalles personlig økonomi av en grunn.


Les mer om hvorfor jeg deler jeg mine tall åpent


La oss derfor se på de faktiske tallene fra mai

Dette er første måneden hvor jeg virkelig legger merke til at rentene er betydelig lavere. Dette er mest synlig på Daglig rente (som dere vil se tydeligere på neste tabell). Daglig rente er bare en indikasjon på hva jeg betaler hver dag i renter og ikke et eksakt beløp. Måten jeg regner ut daglig rente er å dele opp hvor mye renter jeg har betalt den måneden med antall dager i forrige måned. For eksempel er det 30 dager mellom 16 april og 16 mai. Da deler jeg beløpet på 30. Denne måneden er det 31 dager mellom 16. mai og 16. juni, derfor vil jeg neste gang dele beløpet på 31 dager.


Les og se hvordan jeg bestemmer meg hvordan ekstrapenger skal brukes for å fremme målene mine i innlegget: Hvordan jeg håndterer uventet og ekstra penger


Å se utviklingen av gjelden min, samt totalsummene, er alltid gøy, spesielt nå som jeg virkelig ser hvor stort utslag rente-nedgangen har å si for avdragene mine. Jeg har, som allerede nevnt, satt et eget, privat og selvbestemt fast innbetalingsbeløp for boliglån og studielån. De siste månedene har terminbeløpene for disse egentlig blitt redusert men fordi jeg betaler dette faste beløpet, går mer av det jeg betaler til å redusere lånene. Bare sammenlign Mai og februar på planen over. Begge månedene har jeg betalt inn 10.100 kr, men i februar gikk da 7.383,80 kr til å redusere lånet, i mai ikk 8.917,71 kr. Og mer redusert skal det bli!

Nytt i tabellen, er markeringen av oktober 2018 og februar 2020. Disse markerer tidligere laveste rente og høyeste rente. Jeg går ut i fra at hva jeg betaler i renter vil svinge, og med synliggjøre de minste og de høyeste prisene, vil jeg se denne svingningen. Oktober 2018 vil derfor i fremtiden være markert, selv om rentene i nærmeste fremtid blir lavere.

Investering er blitt en større del av livet mitt, derfor tydeliggjør jeg dette i oversikten over nettoen. Men det jeg har innsett, er at det jeg har spart til pensjon, ikke er med. Og det er en ganske viktig sum! Jeg har vært inne på https://minpensjon.no / og ser at totalt, etter 10 år i arbeid, har pensjonen min blitt 100.000 kr. Og det uten å helt være klar over det. Det må jo selvfølgelig bli ganske mye større innen jeg pensjonerer meg, jeg blir nødt til å spare selv, men jeg ser en mulighet.

Jeg teller altså på knappene hvorvidt jeg bare skal legge til utgiftene og fortsette som før, og godta en 100.000 hop i nettoen, om jeg skal lage et nytt skjema og ikke se utviklingen som har vært i de siste tre årene eller om jeg bare skal la det gå… Hva tror du?

Denne perioden er en perfekt eksempel på hvorfor jeg har valgt å faktisk vise hvordan investeringene mine faktisk gjør det. Totalt har jeg investert 25 000 kr i løpet av snart 3 år, så 4000 kr gevinst, så langt, er det ganske greit.

Jeg minner om hva Beate Engelschiøn (Link til hennes hjemmeside) som drifter Money Penny Norge på Facebook (link til fb siden), og hun ca sa på et treff hun arrangerte for oss kvinner på Nordjæren:

En av de største feilene du kan gjøre er å ikke investere. Men det vanskeligste er å forbli investert!

Derfor: Forbli investert!

En siste ting å si om skjemaet over, når det kommer til nettoen min: Jeg inkluderer ikke boligen min i denne summen. Av et par årsaker: Jeg er usikker på hva jeg skal sette her. Skal jeg skrive hva jeg betalte for den, skal jeg skrive hva naboen solgte sin leilighet for nå nylig eller skal jeg skrive et ca tall? En annen årsak er at mens bolig er en del av nettoen min, må jeg jo bo en plass. Bare vit at med leiligheten ville nettoen vært litt på pluss-siden. Som ikke helt var tilfellet når jeg først kjøpte leiligheten.

Som sagt over, er ikke nettoen korrekt her. Sånn egentlig. Den inneholder ikke verdien av leiligheten og enda mer alvorlig; den inneholder ikke pensjonen min. Hvis jeg kan finne en måte å hente pensjonstallene mine fra 2017 til i dag, vil det ikke være et problem å legge det til. Men jeg vet ikke helt hvor jeg kan lete. Har du noen tips?

 

Og hvis du lurer hva nedganene i nettoen har vært, er det påminnere om ting som har skjedd i livet. Den første, i begynnelsen av 2018, var ferieturen til USA som jeg hadde spart opp til. Den kostet ca 30.000 kr. Den store nedgangen i fjor er oppussingen av kjøkkenet, som jeg også hadde spart opp til. Fordi jeg sparte opp, økte nettoen mer og mer i månedene som førte opp til sommeren 2019. Og i de påfølgende månedene gikk 120.000 kr fort ut av konto. På gjeldsgrafen kan du se en stor økning helt i begynnelsen, og det var når jeg fikk ekstra mye lønn utbetalt en måned (pga flere jobber) og jeg kunne betale 40.000 kr ekstra på boliglånet bare på 1 måned! Når jeg ser den husker jeg ikke bare hvor gøy det var å kunne sette så mye penger inn på konto men også hvor utmattet jeg var, pga 3 jobber! (Jeg hadde 3 jobber, 2 var sesongbetonet og den siste var en jobb hvor jeg var innleid, 3-4 måneder av gangen. Dette har nå blitt min faste jobb.)

******

Det var gjeld og nettorapporten min for etter mai.

Holder du oversikt over hvor mye du betaler i gjeld, hvor mye du sparer, og slike ting? Del gjerne hva som har påvirket din netto i måneden som var!

#personligøkonomi #gjeld #lån #netto #økonomi

Eksperiment: Boliglån – en oppdatering

Eksperiment: boliglån handler om å få boliglånet til å bli redusert så mye som mulig. Bakgrunnen for eksperimentet var å hindre den stadig økende (både eksisterende og forventet fremtidig økende) renten til å gjøre boliglånebetalingen ukomfortabel for meg. Planen min var å betale en fast sum hver måned – som var høyere enn terminbeløpet. Formålet med dette var å se hvordan et lite forholdsvis lavt beløp kunne eksponentielt påvirke hvor mye jeg betalte ekstra hver måned. Ideen er at med å betale et fast beløp, vil det du betale ekstra øke for hver måned – når terminbeløpet ble redusert av ekstrabetalingene dine.

Jeg ønsket også å se på hvordan en reforhandling og så en ny rente kunne påvirke boliglånet – noe jeg var litt redd for å gjøre. Jeg er nemlig litt konfliktsky.

Som vi alle vet, har året være ganske annerledes enn hva jeg hadde sett for meg når jeg planla eksperimentet i desember. Renten har, i stedet for å fortsette å øke, aldri vært lavere. En fordel for meg – så lenge jeg er en av de som ikke er permittert. Mine 6000 kr betalt hver måned, har gått fra å betale 1200 kr ekstra til å bli 1800 kr ekstra hver måned. Som betyr at i løpet av året, vil jeg ha redusert lånet mitt med 3600 kr ekstra – ikke fordi jeg betaler noe mer men fordi mindre av det jeg betaler går til renter. Det er ganske sinnsykt. Det er ganske spesielt å se på forskjellene i betalingsplanene jeg hadde i begynnelsen av året – til nå. Se bare på terminbeløpet! Terminbeløpet er hva jeg betaler hver måned og består av avdrag, renter og gebyrer.

Innen desember vil terminbeløpet fra november (når jeg begynte å holde oversikt) til den reelle desember, mest sannsynlig blitt redusert med 700 kr. Hvor den største endringen er pga reduseringen av rentene i tre omganger. Jeg er selvfølgelig glad for denne kraftige reduseringen (glad for reduseringen, ikke for årsaken), men jeg må også finne en måte å undersøke hvor mye penger jeg faktisk har spart i løpet av et år, med denne ekstrabetalingen. Tallene dere ser i tabellen etter “Spart siden forrige måned” er den potensielle sparingen for HELE betalingsplanen. Altså, skulle rentene forbli på det nivået det er nå frem til siste innbetaling. Fordi det ikke er sjanse for at det vil inntreffe, tar jeg dette tallet med en klype salt.

Denne oversikten nedenfor er egentlig ‘bare til pynt’. Det betyr at tallene her kommer til å endre på seg – og med en gang rentene øker igjen, vil også disse tallene øke. Jeg kan allikevel trøste meg med at selv om renten kommer opp til 3,05 %, vil verken rentene eller terminbeløpet komme opp til det nivået det var på ved årsskifte.

 

Mens terminbeløpet kan skjule mange ulumskligheter, som uspesifiserte gebyrer, vil rentene alltid gi en reell informasjon om hvordan pengene dine jobber for (eller imot) deg. Rentene er kun rentene, og sammenligner du rentene du har betalt nå – med det rentene var forventet å  være i desember, innser du raskt hvor mye ting har forandret seg. Det eneste som kunne vært klarere, var hvilken endring som stammet fra Covid – 19 tiltak – som redusering av renten, og hvilke som stammer fra ren ekstra betaling. Jeg håper å sette sammen det regnestykket når eksperimentet er over.

Selv om disse endringene på den langsiktige planen, mest sannsynlig, 99 % sikker, ikke får stå uten en renteøkning, er det bare å konstantere at forskjellen mellom 2022 under 3,05 & renter og det jeg betaler i dag, med 1,73 % renter, ikke vil vedvare. Rentene kommer til å øke – men da håper jeg at jeg kan ha betalt såpass mye på boliglånet, at rentene ikke øker til det nivået det var.

Andre tall jeg holder oversikt over, er hvordan avdraget har blitt redusert og en oppsamling av overblikket. Dette er kjekt å ha, men det er ikke alltid de gir like relevant informasjon.

Hvordan går det med ditt boliglån? Har rentene blitt redusert mye og prøver du deg på et eget eksperiment boliglån? Hører fra deg nedenfor.

#boliglån #lån #gjeldsfri #personligøkonomi #økonomi

Demonstrasjon. Hvor mye vil ny rente si for lånebeløper til boliglån?

For halvannen uke siden ble styringsrenta satt ned til 0 – og nå begynner folk å få vite hva deres nye boliglånsrente blir. Selv oppdager jeg min nyre rente i helgen og kunne fortelle dette til søsteren min, med glede. Hun svarte/spurte; ‘Så fint! Men hva betyr det – egentlig? Hva betyr det for oss?’

Det fikk meg til å tenke at det sikkert er mange der ute som vet at en redusering av boliglånsrente betyr en lavere betaling – men ikke hva det betyr konkret og hvorfor det er viktig at de passer på en så lav boliglånsrente som mulig. Det skal jeg vise dere i dag og forklare hvordan dere kan finne deres egne tall. Dette er en ny ‘episode’ i Eksperiment: boliglån – et årslangt prosjek for å redusere boliglånet så mye som mulig – på en trygg måte.

En av mine mest sette videoer på youtubekanalen er videoen “Hvordan fungerer renter på lån”. I denne videoen viser jeg hvordan en ulik prosent rente gjør utslag på et lavere beløp. Linken tar deg først til bloggen – hvor du kan se videoen i fra.

I dag skal jeg derimot se på mye større beløper og jeg skal bruke mine egne rente-satser som jeg har hatt så langt dette året!

Først – veldig enkelt om renter på lån. Rentene forteller hvor mye du skal betale i året. Så…

1.000.000 kr med 1 % rente – koster 10.000 kr i året. Men husk, det er for 1 % rentene! I februar var renta for meg, ca 3 %. Det betyr at 1 million kostet 30.000 kr i året. Og jeg forventet egentlig at rentene skulle fortsette å øke. Jeg hadde aldri trodd at Covid-19 skulle ha dette resultatet som det nå har hatt! De siste 2 månedene, har rentene blitt redusert tre ganger. Jeg kommer til å sammenligne hva jeg ca hadde opprinnelig, hva jeg har akkurat nå (for de nye rentene kommer ikke i effekt før den 25 mai) og hva jeg vil få etter den 25. mai.

Det vil si, jeg sammenligner 3 %, 2,15 % og 1,76 % Dersom du skal gjøre denne utregningen med dine egne tall, må du vite hva lånet ditt er på og hvilke renter du skal sammenligne. Husk at renter betyr ‘Av 100’, så 3 % er det samme som 0,03 og 1,76 % er det samme som 0,0176.

Med den nye renten, og et lån på 1. million, ville jeg ha betalt 12.400 kr mindre hvert år i renter.

Månedskostanden er en gjennomsnittlig, ca pris. Jeg tok en liten snarvei og ignorerte at månedene våre har alt i fra 28 til 31 dager i seg. Dette påvirker hvor mye du betaler i renter den måneden. Jo flere dager, jo mer rente å samle opp renter. For å gjøre det lettere, deler jeg årsbeløpet på 12 for å finne gjennomsnittlig kostnad i året, om du ikke betaler ned på lånet.

Forskjellen fra 3 % renter til den nye 1,76 % renter er en redusering av rentekostnader på 1033 kr per måned.

Og dette er hva som skjer med et lite boliglån, på 1. million. SVÆR mange har et mye større boliglån. La oss se på tallene for 2. millioner, hvor jeg bare sammenligner det høyeste og det laveste boliglånsrenten:

Litt over 2000 kr i forskjell for en måned – 24.800 kr for et helt år.

Hva med 3.000.000 kr ?

Forskjellen mellom begynnelsen av året og slutten av året er størst her: For 1 måned er forskjellen 3100 kr og for hele året 44.800 kr!

Hva kan vi lære av disse utregningene? Jo høyere lån du har – jo større utslag vil en redusering av boliglånet utgjør for deg. Pass derfor på at du får med deg en så god rente som overhodet mulig. Jeg skjønner absolutt at det er vanskelig å bytte bank – jeg har ikke klart å gjøre det selv – men husk at banker ofte tjener mer på de kundene som er loyale mot de, mens loyale kunder ofte taper penger på å være nettopp loyale. Du må derfor selv passe på deg og dine penger – for ingen andre vil gjøre det for deg.

Hva kan du gjøre?

1 – Undersøk om det er noen fordelsprogrammer og medlemskap du kan utnytte. Jeg er for eksempel medlem av BATE – noe tilsvarende OBOS – som har en fordelsaktig rente hos DNB. Dersom du er med i en forening som LO, KLP, Tekna – Akademikerene m.fl, kan du undersøke hvilken fordeler du kan få for boliglånet ditt gjennom disse medlemsskapene. Her kan det lønne seg å betale litt for medlemsskap hvis du har mulighet til det. Det trenger ikke nødvendigvis lønne seg men BATE medlemskapet gjør det for meg.

Ta derfor en uformell samtale med ulike banker (du kan godt sende mail – om det får deg til å føle deg mer komfortabel) og be om et tilbud på lån, da du vurderer refinansiering. Her ville jeg oppgitt ca hvor mye boligen din er verdt og hvor mye av dette er lån hos en annen bank. Dersom renta er bedre – utfordre banken din til å matche lånet – hvis de ikke kan – bytt bank. Den nye banken vil hjelpe deg med dette.


Hva er din boliglånsrente og hvilken bank har du? Jeg har en kombinasjon av DNB og BATE som gir meg 1,76 % rente.

Dersom du har noen spørsmål, enten om dette temaet eller et emne du ønske jeg skal svare på i en fremtidig Q&A – ta gjerne å legg det igjen i kommentarfeltet nedenfor.

#boliglån #renter #personligøkonomi #økonomi

 

Gjeld og netto rapport etter april

Gjeld og netto-rapport fra meg nå som vi er i mai!

Det du følger med på, vil gro, eller kanskje mer presist: Det du følger med på vil du lettere følge med på endringer og du vil fortsette å være fokusert på dette. Og en annen ting jeg ikke har tenkt på tidligere, i hvert fall i forhold til netto og gjeld rapporten – vil holde meg realistisk når ‘verden går under’.

Vi er fremdeles i korona-pandemi perioden men personlig for meg, har ting roet seg ned ganske kraftig. Fremdeles har jeg hjemmekontor men nå begynner jeg å bli vant til det. Aksjemarkedet har kommet tilbake til der det var for to-tre måneder siden, rentene på boliglånet og studielånet er redusert og fordi jeg fikk refundert for langhelgen jeg skulle hatt i pinsen i år, har jeg fått betalt ekstra på boliglånet.

For jeg fortsetter med Eksperiment – Boliglån. Noe av det jeg skulle prøve i år, var å få redusert boliglånet mitt gjennom enkelte grep, som å få redusert rentene. Men banken og medlemskapet mitt hos BATE og banken min, gjorde det selv. Og jeg er svært takknemlig for at jeg nå skal betale 600 kr mindre renter i måneden enn det som var forutsett i begynnelsen av året. Det betyr 600 kr mer går til å redusere lånet.

Det har seg nemlig slik at med Eksperiment – Boliglån, skal jeg betale 6000 kr på boliglånet mitt hver måned, uansett hva selve terminbeløpet er. Nå som rentene har sunket, har også terminbeløpet blitt redusert med 600 kr. Jeg vil derfor betale 600 kr ekstra hver måned. Sånn ca.


Eksperiment: boliglåns prosjektbeskrivelse 

Eksperiment: boliglåns excel ark for å demonstrere hvordan lånet endres ved grep.

Eksperiment: Boliglån – Hvordan redusering av renter har endret betalingsplanen min (dette er i fra før siste renteendring)

Du finner alle innlegg (eksisterende og fremtidige, når de kommer) på denne siden.


Før jeg går videre vil jeg komme med en liten Obs, obs, advarsel som jeg skriver i hvert innlegg:

Det blir mer og mer vanlig i dag å få råd fra privatpersoner, som meg, om pengene dine. På Facebook har vi Sparekollektivet, Pengesnakkerene og MoneyPenny Norge. Det er helt fantastisk, syns jeg selv. Det blir mindre og mindre tabu å snakke om penger og vi hjelper hverandre til en bedre fremtid. Det er allikevel viktig at vi husker på en ting. Vi gir kanskje råd på grunnlag av hva vi har forstått av hvor du er og i fra hvilken situasjon vi selv er i. Jeg ble for eksempel rådet, når jeg ble bevisst om min personlige økonomi, å investere pengene i stedet for å betale ned ekstra på lånene mine. Mens det ikke nødvendigvis er dårlig råd generelt, er det allikevel et råd fra noen som ikke bruker halve lønnen sin på å dekke alle lånene de har. Selvfølgelig er de mer interessert i å investere og det er en mindre risiko for de. For meg derimot, som bruker såpass mye av pengene mine på å dekke mine egne lån og fellesgjelden til borettslaget (ikke inkludert i gjeld og netto-rapporten), er det en betydelig risiko. Hadde jeg ikke betalt ekstra på lånene mine frem til rentene begynte å øke, ville enda mer av lønnen min gått til å betjene lånene og hadde jeg investert og ikke tatt ut pengene, ville jeg nå ha tapt penger, i stedet for å ligge rundt 0, som jeg gjør nå. Akkurat den beregningen gjør jeg, for i stedet for å begynne å investere når markedet var lavt (som jeg gjorde), hadde jeg begynt tidligere, mens markedet var bra. Fordi jeg virkelig begynte i en dump, er det ikke så farlig med en ny dump.

Mitt håp er at disse rapportene gir en innsikt i hva jeg har å jobbe med, som påvirker de avgjørelsene jeg tar i min privatøkonomi. Det betyr ikke at du trenger å gjøre det samme, da du kanskje har ulikt utgangspunkt. Personlig økonomi kalles personlig økonomi av en grunn.


Les mer om hvorfor jeg deler jeg mine tall åpent


La oss derfor se på de faktiske tallene fra april

Legger dere merke til noe uvanlig her? Kanskje at boliglånet er mye høyere enn normalt? Det er ikke så rart for jeg bestemte meg i april, når det ble klart at jeg skulle få refundert pengene jeg hadde betalt for en ferie, å sette dette på boliglånet. Det ble 7250 kr ekstra på boliglånet og det var gøy! Ellers runder jeg opp studielånet fra 2077 kr til 2100 kr, i et forsøk på å stoppe den sakte – men sikkert – økningen som har pågått på studielånet det siste året. Jeg oppdaget nemlig at selv om ‘studielånet er det beste lånet du kan ha’, så kan rentene her bli ganske høye. I 2003 var rentene 6 %! Jeg er ikke interessert i renter på den størrelsen!


Les og se hvordan jeg bestemmer meg hvordan ekstrapenger skal brukes for å fremme målene mine i innlegget: Hvordan jeg håndterer uventet og ekstra penger


Å se utviklingen av gjelden min, samt totalsummene, er ganske gøy. Jeg er allerede halvveis i forhold til hva jeg betalte totalt i fjor, så målet mitt med å redusere lånene med 100.000 kr ligger godt an. Det er også svært gøy å se hvordan rentene reduseres. Jeg kommer til å beholde de radene hvor renten er på sitt laveste og sitt høyeste. Og hvis du lurer på hvorfor den daglige rentekostnaden kan være lavere når månedskostnaden er høyere, handler det om hvor mange dager det har gått mellom dagene jeg betalte lånet. Av og til havner dagen lånet skal betales på i helgen og den faktiske dagen lånet trekkes på, blir forskjøvet. Det betyr flere dager å dele renten på. Eventuelt færre dager å fordele renten. Uansett vil det være en større og mer markant forskjell når jeg registrerer mai her inne. For renteendringen har virkelig slått inn nå. Hurra!

Investering er blitt en større del av livet mitt, derfor tydeliggjør jeg dette i oversikten over nettoen. Og i denne tabellen ser du videre hva som har skjedd siden Korona (og så oljen) slo inn ut i verden. Jeg må si meg ganske fornøyd. Med tanke på hvor store overskriftene var i løpet av februar og mars, er jeg egentlig litt overrasket over at jeg allerede nå er tilbake til hvor jeg var før nedgangen begynte. Selvfølgelig er det inkludert en 1000 kr mer investert enn det jeg hadde investert for 2 måneder siden (jeg investerer 500 kr hver måned).


Dersom du er interessert i investering, har det kommet en ny norsk Youtuber som lager videoer om investering. Han gikk nettopp igjennom hvor mye han har tjent på investering og han investerer ikke bare i fond slik jeg gjør. Sjekk ut Alt om investering på Youtube (og si gjerne at det var jeg som sendte dere til han) 😉


Denne perioden er en perfekt eksempel på hvorfor jeg har valgt å faktisk vise hvordan investeringene mine faktisk gjør det. Totalt har jeg investert 24 500 kr i løpet av snart 3 år, så 4000 kr gevinst, så langt, er det ganske greit.

Jeg minner om hva Beate Engelschiøn (Link til hennes hjemmeside) som drifter Money Penny Norge på Facebook (link til fb siden), og hun ca sa på et treff hun arrangerte for oss kvinner på Nordjæren:

En av de største feilene du kan gjøre er å ikke investere. Men det vanskeligste er å forbli investert!

Derfor: Forbli investert!

En siste ting å si om skjemaet over, når det kommer til nettoen min: Jeg inkluderer ikke boligen min i denne summen. Av et par årsaker: Jeg er usikker på hva jeg skal sette her. Skal jeg skrive hva jeg betalte for den, skal jeg skrive hva naboen solgte sin leilighet for nå nylig eller skal jeg skrive et ca tall? En annen årsak er at mens bolig er en del av nettoen min, må jeg jo bo en plass. Bare vit at med leiligheten ville nettoen vært litt på pluss-siden. Som ikke helt var tilfellet når jeg først kjøpte leiligheten.

For første gang siden oppussingen av kjøkkenet begynte i august i fjor, er nettoen min ikke bare tilbake men forbi det den var da! I fjor hadde jeg en høy netto fordi jeg hadde så mye penger oppspart for å nettopp pusse opp kjøkkenet, men denne gangen er det en kombinasjon av ekstra betalingen på boliglånet samt forbedringen av fondene som har dyttet meg forbi. Og de ekstrapengene har også gjort at både den blå gjeldsgrafen og den oransje nettografen, denne måneden, blir litt brattere enn den er til vanlig. Det er allikevel bare et enkelttilfelle, da jeg i de neste månedene, mest sannsynlig bare betaler som vanlig.

Det som er gøy for meg med denne grafen, er minnene hver enkel spesielle endring i linjen bringer tilbake. For eksempel utjevningen som var i februar/mars 2018 på netto – det var fordi jeg hadde spart opp og så reiste på ferie til USA i 2 uker. Som var veldig gøy! Den store nedgangen i fjor er oppussingen av kjøkkenet, som har og er utfordrende, gøy og ganske fantastisk egentlig. På  gjeldsgrafen er det en stor økning helt i begynnelsen, og det var når jeg fikk ekstra mye lønn utbetalt en måned (pga flere jobber) og jeg kunne betale 40.000 kr ekstra på boliglånet bare på 1 måned! Dette er dermed en graf ikke bare for pengene mine men også for minnene mine!

Og selvfølgelig: Netto beregner man av å ta bort det man skylder fra det man eier. Og fordi min største investering ikke er inkludert i regnestykket, vil dette tallet være negativt.

******

Det var gjeld og nettorapporten min for etter mai.

Holder du oversikt over hvor mye du betaler i gjeld, hvor mye du sparer, og slike ting? Del gjerne hva som har påvirket din netto i måneden som var!

#personligøkonomi #gjeld #lån #netto #økonomi

Gjeld og netto rapport etter mars

Ny gjeld og netto-rapport fra meg.

Siden forrige rapport, har verden endret seg ganske kraftig. Jeg tror den forrige rapporten kom ut siste dag jeg satt på kontoret å jobbet, siden den gang har jeg hatt hjemmekontor.

Investeringene og oljeprisene er fremdeles svært dårlig og mens jeg skulle likt å kjøpt flere fond-andeler nå enn det jeg pleier, tørr jeg ikke helt. Jeg er nemlig ikke sikker på at jeg ikke vil bli permittert.

Mens jeg ikke er villig til å investere noe mer enn vanlig (og har du mulighet, gjør det gjerne), fortsetter jeg Eksperiment – Boliglån og jeg fortsetter med å betale ekstra på lånene mine. Dette er den eneste investeringen jeg er villig til å gjøre ekstra på nå. Også her er det en god tid for å gjøre nettopp det.

I løpet av den siste måneden har boliglånsrenten min blitt redusert tre ganger. Banken var tidlig ute med første beskjed, før Norges bank igjen reduserte renter sin. Før påsken var boliglånsrenten min 2,30%. Heldigvis for meg har bestevenninnen min ganske grei kontroll på fordeler og sammen fant vi ut at BATE (lokal versjon av OBOS), har forhandlet frem en bedre boliglånrente i banken jeg allerede har lånet mitt i. I for-i-gårs ringte jeg til banken (jeg fikk ikke svar på mail-henvendelsen fort nok for min del), og fikk redusert renten med ytterlige 0,17 %. Nå er renta 2,13 % og Terminbeløpet har blitt redusert ytterlige.

Hvorfor er det viktig i denne rapporten?

Det har seg nemlig slik at med Eksperiment – Boliglån, skal jeg betale 6000 kr på boliglånet mitt hver måned, uansett hva selve terminbeløpet er. Nå som rentene har sunket, har også terminbeløpet blitt redusert med 700 kr. Jeg vil derfor betale 700 kr ekstra hver måned. Sånn ca. Fordi endringen kom såpass sent i betalingsperioden, vil ikke forskjellen være virkelig synlig før neste måned. Altså i betalingen jeg gjør i mai.


Eksperiment: boliglåns prosjektbeskrivelse 

Eksperiment: boliglåns excel ark for å demonstrere hvordan lånet endres ved grep.

Eksperiment: Boliglån – Hvordan redusering av renter har endret betalingsplanen min (dette er i fra før siste renteendring)

Du finner alle innlegg (eksisterende og fremtidige, når de kommer) på denne siden.


Før jeg går videre vil jeg komme med en liten Obs, obs, advarsel:

Det blir mer og mer vanlig i dag å få råd fra privatpersoner, som meg, om pengene dine. På Facebook har vi Sparekollektivet, Pengesnakkerene og MoneyPenny Norge. Det er helt fantastisk, syns jeg selv. Det blir mindre og mindre tabu å snakke om penger og vi hjelper hverandre til en bedre fremtid. Det er allikevel viktig at vi husker på en ting. Vi gir kanskje råd på grunnlag av hva vi har forstått av hvor du er og i fra hvilken situasjon vi selv er i. Jeg ble for eksempel rådet, når jeg ble bevisst om min personlige økonomi, å investere pengene i stedet for å betale ned ekstra på lånene mine. Mens det ikke nødvendigvis er dårlig råd generelt, er det allikevel et råd fra noen som ikke bruker halve lønnen sin på å dekke alle lånene de har. Selvfølgelig er de mer interessert i å investere og det er en mindre risiko for de. For meg derimot, som bruker såpass mye av pengene mine på å dekke mine egne lån og fellesgjelden til borettslaget (ikke inkludert i gjeld og netto-rapporten), er det en betydelig risiko. Hadde jeg ikke betalt ekstra på lånene mine frem til rentene begynte å øke, ville enda mer av lønnen min gått til å betjene lånene og hadde jeg investert og ikke tatt ut pengene, ville jeg nå ha tapt penger, i stedet for å ligge rundt 0, som jeg gjør nå. Akkurat den beregningen gjør jeg, for i stedet for å begynne å investere når markedet var lavt (som jeg gjorde), hadde jeg begynt tidligere, mens markedet var bra. Fordi jeg virkelig begynte i en dump, er det ikke så farlig med en ny dump.

Mitt håp er at disse rapportene gir en innsikt i hva jeg har å jobbe med, som påvirker de avgjørelsene jeg tar i min privatøkonomi. Det betyr ikke at du trenger å gjøre det samme, da du kanskje har ulikt utgangspunkt. Personlig økonomi kalles personlig økonomi av en grunn.


Les mer om hvorfor jeg deler jeg mine tall åpent


La oss derfor se på de faktiske tallene fra mars

Det siste året har rentene på boliglånet og studielånet økt, sakte men sikkert. Jeg ønsket derfor å gi meg selv muligheten til å bekjempe dette med å betale litt ekstra hver måned. Med boliglånet først og fremst. Men fordi studielånet også nærmet seg 2100 kr, fant jeg ut at jeg også her bare skulle runde opp, og betale 25, så 20 og nå (i april) 23 kr ekstra.

Med å sette et fast beløp, høyere enn selve terminbeløpet hver måned, vil både boliglånet og studielånet få ekstra betaling hver måned, så lenge renten ikke endres. Det var det som er tilfellet for studielånet i forrige måned, og det er også det som blir tilfellet for aprils boliglån-betaling.

Når jeg skal beregne ca hva ekstrabetalingen gjør for fremtidige betalinger, deler jeg hva jeg betaler ekstra med hvor mange terminer jeg har igjen. For eksempel boliglånet, som har 260 terminer igjen. Når jeg betaler 1200 kr ekstra, regner jeg ut dette: (1200/260 = 4,6) Hva jeg betaler den neste måneden vil bli (dersom ingen renteendring skjer) ca 4-6 kr mindre. Rentene vil også påvirkes selvfølgelig, derfor er det bare et ca beløp

Autobetalingen til mine foreldre har nå begynt, så jeg burde ikke glemme å betale de igjen.

Hvorfor har jeg begynt å betale ekstra på studielånet er det kanskje noen som spør. Vel, jeg hadde tenkt å bare la lånet gå og betale det ut, men så har jeg gjort litt research for å se hva jeg kunne forvente at rentene økte til. Siden jeg ble ferdig å studere har den stadig vært ‘historisk lav’, men hva har renten vært på, når den var høy? Vel, i 2003 var renten til studielånet 6 % som umiddelbart får meg til å tenke at studielånet til å ikke lengre ‘være det beste lånet du kan ha’. Det beste lånet du kan ha er det som er nedbetalt.

 

Hurra, Mars 2017 hadde jeg lån på 1 655 656 kr. i dag, tre år etter, har jeg 300.000 kr mindre, med 100 kr differanse. Det er noe jeg er svært fornøyd med!

Ellers har jeg betalt ned lånene mine med 20.000 kr på 1 kvartal. Fortsetter jeg i samme tempo, vil jeg klare litt over 80.000 før årets slutt. Det betyr jeg bare må betale 20.000 kr ekstra for å nå målet mitt med 100.000 nedbetalt dette året.

I forrige måned var jeg urolig for å nå dette, siden rentene fortsatte å øke. Nå har de sunket ganske mye og jeg er derfor mye mer optimistisk. Jeg tror nemlig jeg skal klare å betale, med dagens private betalingsplan, en god del over  80.000 kr totalt.

Det er også verdt å nevne rentene i dette bildet. Rentene i 2017 var lavere enn 2018, fordi boliglånet først kom i mars. Det er derfor ingen rentebetaling på boliglånet i januar og februar. Rentene begynte å øke i slutten av 2018 og det fortsatte i 2019, som er grunnen til at rentene er høyere nå. I forrige måned skrev jeg: Med mindre denne markedsnedgangen varer litt og dermed fører til kraftig endring av rentene på lånene våre, vil jeg i 2020 betale mer renter enn noen gang. Det at rentene har nesten sunket med 1 %, vil ha en god del å si på hvor mye jeg betaler i renter dette året. Kanskje, (kanskje) jeg til og med betaler mindre enn jeg gjorde i 2018?

Investering er blitt en større del av livet mitt, derfor tydeliggjør jeg dette i oversikten over nettoen. Og i denne tabellen ser du videre hva som har skjedd siden Korona (og så oljen) slo inn ut i verden. Og det er lett å bli litt stresset over nedgangen. Men hvis jeg sier at jeg har investert 24.500 kr totalt. Og de høyeste investeringene gjorde jeg når markedet var nede i november 2018 (forrige dump), er ikke tallene så ille, er de? Men som jeg sa på en videoen om investeringene mine: jeg er ikke stresset og urolig. Dette er en mulighet for meg å handle fondsandeler på salg og det gjør at den fremtidige oppsvingen skyter mer fart.

Dette er også et perfekt eksempel på hvorfor jeg er fornøyd med å vise akkurat hva jeg har investert. Med å vise dette og hvor rolig jeg er for nedgangen, håper jeg andre som kanskje vurderer å selge, kjenner mer is i magen.

Jeg minner om hva Beate Engelschiøn (Link til hennes hjemmeside) som drifter Money Penny Norge på Facebook (link til fb siden), og hun ca sa på et treff hun arrangerte for oss kvinner på Nordjæren:

En av de største feilene du kan gjøre er å ikke investere. Men det vanskeligste er å forbli investert!

Derfor: Forbli investert!

En siste ting å si om skjemaet over, når det kommer til nettoen min: Jeg inkluderer ikke boligen min i denne summen. Av et par årsaker: Jeg er usikker på hva jeg skal sette her. Skal jeg skrive hva jeg betalte for den, skal jeg skrive hva naboen solgte sin leilighet for nå nylig eller skal jeg skrive et ca tall? En annen årsak er at mens bolig er en del av nettoen min, må jeg jo bo en plass. Bare vit at med leiligheten ville nettoen vært litt på pluss-siden. Som ikke helt var tilfellet når jeg først kjøpte leiligheten.

Oppgangen av nettoen (Oransje linje) fortsetter, jeg krysser fingrene for at jeg neste måned er på samme nivå jeg var før oppussingen begynte i fjor. Akkurat i tide til sommerferien og nye små-betalinger for å bli ferdig med oppussingen. Dette er ikke fordi jeg har spart opp over 100.000 som jeg brukte på oppussingen men fordi jeg har spart litt og betalt ned mye på gjelden. Gjelden (blå linje) fortsetter å reduseres jevnt og trutt. Hvis dere ser i begynnelsen av gjeldslinja, er det et bratt hopp i oktober/november 2017. Dette var måneden jeg betalte inn 40.000 kr ekstra på boliglånet. Det utgjorde en stor forskjell på gjeldsnivået og hvordan rentene ble etterpå. Jeg kommer nok ikke til å klare å betale 40.000 kr ekstra dette året (med mindre jeg vinner noe lotto) men det er gøy å se tilbake og huske den dagen jeg gjorde de overføringene. Det hadde allikevel vært gøy å se en litt brattere kurve nå fremover, siden rentene har sunket og jeg dermed betaler ekstra-ekstra hver måned.

Og selvfølgelig: Netto beregner man av å ta bort det man skylder fra det man eier. Og fordi min største investering ikke er inkludert i regnestykket, vil dette tallet være negativt.

******

Det var gjeld og nettorapporten min for etter mars.

Holder du oversikt over hvor mye du betaler i gjeld, hvor mye du sparer, og slike ting? Del gjerne hva som har påvirket din netto i måneden som var!

#personligøkonomi #gjeld #lån #netto #økonomi

Hvordan ny rente endrer boliglånet mitt

Bankene setter ned rentene på boliglånene i disse dager og da passer det svært godt for meg å demonstrere akkurat hva det betyr for min betalingsplan.

Dette året kjører jeg Eksperiment: Boliglån, hvor jeg blant annet betaler et fast beløp på 6000 kr, som har vært ca 1200 kr mer enn det faktiske terminbeløpet. Hver måned, etter å ha betalt ekstra, kopierer jeg hvordan betalingsplanen i banken ser ut, for å se og vise til dere, endringene en ekstra betaling fører med seg.

At jeg har notert ned endringene i betalingsplanen siden november, betyr også at jeg er i en perfekt posisjon for å demonstrere hvordan en 0,8 % reduksjon av boliglånsrenten, påvirker betalingsplanen og hvor mye jeg sparer med det.

Nedenfor har jeg kopiert den ene fanen jeg har for å følge med på endringene, nemlig terminbeløpet men ønsker du også å se rentene og avdragene, kan dere se videoen på Youtube kanalen min, den ligger helt nederst i dette innlegget. Her går jeg også litt mer detaljert inn i ulike tall.

Når jeg kopierte tallene fra banken min til Excel, hadde de oppdatert tallene men ikke inkludert den nye renten i betalingsplanen. Dette har jeg funnet i ettertid, derfor står den nye prosenten i bildet nedenfor men ikke i videoen.

Hvordan har en endring i boliglånrente fra 3,10 % til 2,30% endret betalingsplanen?

En liten endring i rentene har gjort at betalingsplanen min nå er 87.059,89 kr mindre enn den var for to uker siden. Dersom rentene ikke forandrer seg på litt over 21 år, og jeg begynner å betale i forhold til planen, vil jeg spare dette beløpet. Det er derfor et teoretisk tall, i motsetning til de pengene jeg sparer hver måned med å betale ekstra. Legg merke til at i bildet nedenfor, er tallene som står i samme rad som “Spart siden forrige måned” også inkludert hva man har betalt ekstra. Dette er heller ikke helt korrekte tall.

I mai måned, skal mitt terminbeløp være mer enn 500 kr mindre enn det er i dag. Hadde jeg ikke kjørt Eksperiment: Boliglån, ville det betydd at jeg hadde 500 kr ekstra til å gjøre noe spesielt med. Fordi jeg kjører Eksperiment: boliglån, vil disse 500 kr i stedet være med på å redusere hva jeg betaler i boliglån enda litt mer.

 

Hva skjer videre?

Videre skal jeg fortsette å betale 6000 kr hver måned og dermed øke avdraget mer og mer for hver måned. Jeg har også fått et super tips fra bestevenninnen min. Hun fortalte meg at alle som er medlem av BATE og har boliglån hos DNB, kan få 2,13 % på boliglånet. Dette skal jeg selvfølgelig følge opp og da demonstrere til dere hvordan an reduksjon på 0,17 % endrer boliglånet.

Oppdatering følger i fremtiden. Og husk, det er en video nedenfor, dersom du ønsker å se avdrag og rente fanen også.

 

#boliglån #rente #betalingsplan #personligøkonommi #økonomi #gjeld #lån

Eksperiment Boliglån – Ekstrabetalinger mars

Med ekstrabetalinger på boliglånet, håper jeg på å sakte men sikkert, redusere det månedlige terminbeløpet. Faktisk håper jeg det skjer fortere enn saktere men med mindre jeg enten tømmer bufferen min eller vinner på lotto, vil det gå sakte.

Nå har jeg et lite håp, siden banken har bestemt seg for å sette ned rentene. Jeg filmet denne videoen forrige helg og jeg har fått tilbakemelding fra banken siden den tid, om hva de nye rentene blir. De har også besluttet seg for å sette ned renta tidligere enn det de først sa, allikevel er jeg ikke helt fornøyd. Rentene er ikke på det lave punktet jeg hadde håpet på. Jeg må nok gå i mot min naturlige og loyale selv, og shoppe litt rundt for alternative renter.

Med å betale ekstra på lånene dine, reduserer du lånet fortere. Dette betyr at du sparer penger på rentene og hvis du fortsetter å betale ekstra, blir du ferdig med lånet fortere enn planlagt. Å betale ekstra på lånene er derfor en form for kortsiktig investering som i lengden gir der mye mer frihet over pengene dine.

Eksperiment: Boliglån går ut på å kartlegge hva jeg selv kan gjøre ekstra, for å redusere boliglånet mitt. Så langt har jeg bare betalt ekstra og jeg hadde planer i mars om å be om lavere renter. Det ble utsatt for å se hva banken selv gjorde med Korona-situasjonen vi er i.

Dersom du ønsker å bare se videoen, kan du gjør det med å gå nederst i dette innlegget. Men jeg vet selv at jeg av og til vil kunne gå nærmere inn på tallene, og studere de nøyere. Derfor deler jeg de også her i bloggen.

La oss begynne:

Over ser dere utviklingen av terminbeløpet. Terminbeløp er totalen av hva jeg betaler hver måned/år. Siden jeg registrerte disse tallene har betalingsplanen endret seg to ganger, og de to gangene er også årsaken til at jeg ikke har registrert den nye planen enda. Det er en god del arbeid å registrere dette, og jeg har ikke lyst til å gjøre det mer enn nødvendig. Uansett….

Her kan dere se hvordan ekstrabetalinger har gjort utslag på hva jeg skal betale, måned for måned. Og jo fortere jeg begynner å betale ekstra: Jo mindre utslag ser man – måned for måned – men det har også størst mulighet for sparing. Akkurat som det å investere litt, måned for måned – ikke har så store utslag til å begynne med men med å fortsette å se på det langsiktige, ser man hvordan pengene rulles sammen.

DET VIKTIGSTE Å HUSKE NÅR DU SER TERMINBELØPET: 

Disse tallene kan jeg oppleve som en sjokkerende endring men husk at de er redusert av to årsaker: Jeg har betalt ekstra – dette er penger jeg uansett skulle betalt, disse kronene har jeg ikke spart men de har redusert den månedlige betalingen uansett. Men beløpene er også lavere fordi jeg skal betale mindre i rentene. Dette er penger jeg skulle betalt men med å betale ekstra er de nå spart.

Jeg tror jeg bare skal demonstrere forskjellen.

Over ser dere hvordan avdragene har forandret seg – måned for måned. Avdrag er den delen av terminbeløpet som går til å redusere lånet. Dersom du ser på rad 2 og rad 3, ser du hva jeg har betalt ekstra og hvor mye mindre avdragene er blitt fra forrige måned til denne måneden. Og se – tallene er akkurat det samme. Årsaken er, som jeg skriver over, at dette er penger jeg skulle betalt tilbake uansett. Og ekstra-betalingene gjør ikke at tallene reduseres mer enn ekstrabetalingen. Da er det mye mer interessant å se på rentene:

Det er nemlig med rentene vi kan se en permanent reduksjon av hva jeg må betale. Og ja, selvfølgelig – Rentene kommer til å synke nå, rentene kommer til å økes igjen i fremtiden – Men hadde jeg ikke betalt ekstra på lånene, ville jeg hatt flere renter som enten økte eller sank. Nå er de ute av verden. Det er når du ser på rentene og på rad 3, at du ser hvor mye penger jeg faktisk har spart. Med å betale 1200 kr ekstra (altså, for tidlig) i mars, har jeg spart 367 kr.

Totalt brukt og totalt spart

Totalt har jeg betalt 3584 kroner ekstra, som er penger jeg uansett skulle betalt, nå har jeg bare betalt de litt tidligere. Og jeg har totalt, på tre måneder, spart 1302 kr. Det er 36 % retur det. Og veldig bra.

Dersom du vil se videoen, hvor jeg går igjennom disse tallene – kan dere se videoen nedenfor.

Husk, vask hendene, host og nys i armkroken og forbli frisk!

Til neste gang – ha en strålende flott og uperfekt dag!

#eksperimentboliglån #gjeld #boliglån #personligøkonomi

 

Gjeld og nettorapport etter februar

Gjeld er kjipt, i februar gikk 12 % av inntekten min, ikke til å betale gjeld, men å betale for renten gjelden min oppsamler seg på en måned! Når banker og lånekassen har lånt meg penger, har jeg brukt deres verdier til å bygge mine egne verdier og jeg må derfor betale leie for dette. Jeg gleder meg til jeg kan sette mer av mine verdier hos andre å heller få leie enn å betale det.

Det er litt rart at nordmenn, som er så opptatt av å eie sitt eget hjem og ikke kaste bort penger på leie, ikke er mer opptatt av å ikke leie penger av andre.

Min store drøm er å bli økonomisk selvstendig, som betyr at jeg kan tjene langt mindre enn det jeg må gjøre nå, og fremdeles ha råd til å gjøre hva jeg vil. For å kunne oppnå dette må gjelden ned og netto må opp. Jeg håper å nå dette før jeg blir 60, slik at jeg kan pensjonere meg fordi jeg vil, ikke fordi helsen sier jeg må.

For å holde meg selv i nakken og fokusert på dette målet, lager jeg disse gjeld og netto-rapportene. Da ser jeg utviklingen. Jeg vil sterkt anbefale at du også gjør det, selv om du ikke deler de med hele Norge og noen til.

Rapporten gir meg motivasjon de dagene jeg ikke helt klarer å bare bruke ideen om økonomisk selvstendighet for å holde fokus. Hvilket tall som gir mer motivasjon avhenger av humøret mitt den dagen. Av og til hjelper det å se hvordan gjelden min faktisk er fordelt. Andre ganger hvordan gjelden har sunket siden jeg fikk boliglånet, for akkurat 3 år siden, denne måneden. Det er også ganger hvor det er nettopp nettoen som holder meg motivert for videre arbeid og fremtidige valg.

I disse dager får jeg mye motivasjon med å se hva ekstrabetalingene på boliglån og studielån påvirker fremtidig betalinger. Jeg kjører Eksperiment: Boliglån i 2020, som blant annet betyr at jeg runder det jeg betaler til banken opp til 6000 kr, som neste måned betyr jeg betaler 1200 kr ekstra. Jeg kommer til å dokumentere endringene på boliglånet og jeg kaller serien “Eksperiment: Boliglån”


Eksperiment: boliglåns prosjektbeskrivelse 

Eksperiment: boliglåns excel ark for å demonstrere hvordan lånet endres ved grep.

Du finner alle innlegg (eksisterende og fremtidige, når de kommer) på denne siden.


Før jeg går videre vil jeg komme med en liten Obs, obs, advarsel:

Det blir mer og mer vanlig i dag å få råd fra privatpersoner, som meg, om pengene dine. På Facebook har vi Sparekollektivet, Pengesnakkerene og MoneyPenny Norge. Det er helt fantastisk, syns jeg selv. Det blir mindre og mindre tabu å snakke om penger og vi hjelper hverandre til en bedre fremtid. Det er allikevel viktig at vi husker på en ting. Vi gir kanskje råd på grunnlag av hva vi har forstått av hvor du er og i fra hvilken situasjon vi selv er i. Jeg ble for eksempel rådet, når jeg ble bevisst om min personlige økonomi, å investere pengene i stedet for å betale ned ekstra på lånene mine. Mens det ikke nødvendigvis er dårlig råd generelt, er det allikevel et råd fra noen som ikke bruker halve lønnen sin på å dekke alle lånene de har. Selvfølgelig er de mer interessert i å investere og det er en mindre risiko for de. For meg derimot, som bruker såpass mye av pengene mine på å dekke mine egne lån og fellesgjelden til borettslaget (ikke inkludert i gjeld og netto-rapporten), er det en betydelig risiko.

Mitt håp er at disse rapportene gir en innsikt i hva jeg har å jobbe med, som påvirker de avgjørelsene jeg tar i min privatøkonomi. Det betyr ikke at du trenger å gjøre det samme, da du kanskje har ulikt utgangspunkt. Personlig økonomi kalles personlig økonomi av en grunn.


Les mer om hvorfor jeg deler jeg mine tall åpent


La oss derfor se på de faktiske tallene fra februar.

Fordi rentene på både studielånet og boliglånet er økene, har jeg bestemt meg for å gjøre litt med begge lånene her. Studielånet runder jeg opp til 2100 kr, som egentlig bare betyr jeg betalte 25 kr ekstra i februar. Siden den gang har rentene økt igjen og nå i mars vil jeg bare betale 20 kr ekstra. 20/25 kr ekstra er jo egentlig ingenting å skryte av men det er noe og jeg kommer ikke til å savne de kronene heller.

Boliglånet får betydelig mer ekstra betalt nå, fordi jeg runder opp til et fast, likt beløp hver måned, betyr det at terminbeløpet jeg skal betale synker for hver måned og hva jeg betaler ekstra øker for hver måned. Det igjen betyr at terminbeløpet synker enda mer, og hva jeg betaler ekstra øker mer. Så i januar var 1189 kr av de 6000 kr jeg betalte, en ekstrabetaling, mens i februar var 1194,30 kr det som gikk ekstra til boliglånet. I mars vil 1200 kr være ekstra.

Autobetalingen til mine foreldre har nå begynt, så jeg burde ikke glemme å betale de igjen.

Hvorfor har jeg begynt å betale ekstra på studielånet er det kanskje noen som spør. Vel, jeg hadde tenkt å bare la lånet gå og betale det ut, men så har jeg gjort litt research for å se hva jeg kunne forvente at rentene økte til. Siden jeg ble ferdig å studere har den stadig vært ‘historisk lav’, men hva har renten vært på, når den var høy? Vel, i 2003 var renten til studielånet 6 % som umiddelbart får meg til å tenke at studielånet til å ikke lengre ‘være det beste lånet du kan ha’. Det beste lånet du kan ha er det som er nedbetalt.

 

I løpet av tre år og to måneder, har jeg nå betalt over 300.000 kr på lånene mine. Men med renteøkningen, må jeg betale mer og mer for å opprettholde den betalingen. Skal jeg klare å betale 100.000 kr ned i løpet av 2020, må det en god del ekstra betalinger inn.

Det er også verdt å nevne rentene i dette bildet. Rentene i 2017 var lavere enn 2018, fordi boliglånet først kom i mars. Det er derfor ingen rentebetaling på boliglånet i januar og februar. Rentene begynte å øke i slutten av 2018 og det fortsatte i 2019, som er grunnen til at rentene er høyere nå. Med mindre denne markedsnedgangen varer litt og dermed fører til kraftig endring av rentene på lånene våre, vil jeg i 2020 betale mer renter enn noen gang. Det til tross for lavere gjeldsgrad. Selv det at vi får litt av rentene igjen på skatten, er mer et irritasjonspunkt enn noe annet. Det at jeg får 6250 kr igjen på skatten betalt i 2019 pga rentene, mot 5500 kroner i fjor, er en dårlig trøst, når jeg betaler over 4000 kr ekstra for det.

Det nye kortsiktige målet, at jeg i april skal være under 1.355.656 kr, skal gå veldig greit. Jeg mangler bare rett under 7500 kr. Det er en god mulighet jeg oppnår dette denne måneden, når jeg betaler lånene. Neste uke vil vise…..

Investering er blitt en større del av livet mitt, derfor tydeliggjør jeg dette i oversikten over nettoen. Og i denne tabellen ser du begynnelsen av hva som har skjedd de siste to ukene. Corona viruset begynte å påvirke markedet, og så kom olje-konkurransen, hvor flere land satte ned oljeprisen for å prøve å utkonkurrere hverandre. Siden 1. mars har faktisk beholdningen min sunket med enda 2000 kr, så nå er jeg nesten på helt røde tall. Men som jeg sa på videoen på mandag: jeg er ikke stresset og urolig. Dette er en mulighet for meg å handle fondsandeler på salg og det gjør at den fremtidige oppsvingen skyter mer fart.

Dette er også et perfekt eksempel på hvorfor jeg er fornøyd med å vise akkurat hva jeg har investert. Med å vise dette, og hvor rolig jeg er for nedgangen, håper jeg andre som kanskje vurderer å selge, kjenner mer is i magen.

Jeg skrev i forrige innlegg at det hadde vært gøy å se hvordan mine 500 kr investert gjorde at pengene mine økte investert økte med 1000 kr. Jeg advarte også at dette nok ikke var varig, og det ville komme en korreksjon, en nedgang. Vel, nå er den her og jeg kan derfor begynne å handle på salg.

Jeg minner om hva Beate Engelschiøn (Link til hennes hjemmeside) som drifter Money Penny Norge på Facebook (link til fb siden), og hun ca sa på et treff hun arrangerte for oss kvinner på Nordjæren:

En av de største feilene du kan gjøre er å ikke investere. Men det vanskeligste er å forbli investert!

Derfor: Forbli investert!

En siste ting å si om skjemaet over, når det kommer til nettoen min: Jeg inkluderer ikke boligen min i denne summen. Av et par årsaker: Jeg er usikker på hva jeg skal sette her. Skal jeg skrive hva jeg betalte for den, skal jeg skrive hva naboen solgte sin leilighet for nå nylig eller skal jeg skrive et ca tall? En annen årsak er at mens bolig er en del av nettoen min, må jeg jo bo en plass. Bare vit at med leiligheten ville nettoen vært litt på pluss-siden. Som ikke helt var tilfellet når jeg først kjøpte leiligheten.

Oppgangen av nettoen (Oransje linje) fortsetter, og snart er jeg på -før oppussings nivået. Hurra! Dette er ikke fordi jeg har spart opp over 100.000 som jeg brukte på oppussingen, men fordi jeg har spart litt og betalt ned mye på gjelden. Gjelden (blå linje) fortsetter å reduseres jevnt og trutt. Hvis dere ser i begynnelsen av gjeldslinja, er det et bratt hopp i oktober/november 2017. Dette var måneden jeg betalte inn 40.000 kr ekstra på boliglånet. Det utgjorde en stor forskjell på gjeldsnivået og hvordan rentene ble etterpå. Jeg kommer nok ikke til å klare å betale 40.000 kr ekstra dette året (med mindre jeg vinner noe lotto) men det er gøy å se tilbake og huske den dagen jeg gjorde de overføringene.

Og selvfølgelig: Netto beregner man av å ta bort det man skylder fra det man eier. Og fordi min største investering ikke er inkludert i regnestykket, vil dette tallet være negativt.

Denne måneden har jeg tenkt tilbake til nedgangene jeg har hatt i nettoen, og tenkt på de gode minnene. Det er spesielt enkelt siden Google Photos har sent meg påminnere også. For to år siden, når du ser den første dippen i nettoen, dro jeg til USA på en to ukers ferie på vestkysten. En uke i San Diego, en halv uke på å kjøre nordover, noen dager i San Francisco og noen dager i Seattle. Det kostet å reise slik, men jeg har en helt annen forståelse av vestkysten av USA pga erfaringen. Og det er jeg takknemlig for.

******

Det var gjeld og nettorapporten min for etter februar.

Holder du oversikt over hvor mye du betaler i gjeld, hvor mye du sparer, og slike ting? Del gjerne hva som har påvirket din netto i måneden som var!

#personligøkonomi #gjeld #lån #netto #økonomi

Gjeld og nettorapport, etter januar

Jeg drømmer om å bli gjeldsfri. Jeg drømmer om den dagen hvor 11 % av inntekten min ikke går til å betale renter for hva jeg har gjort i fortiden men betaler for fremtiden. Jeg vil investere i stedet for å betale renter, for blant annet å gi meg selv en bedre pensjon. En pensjon som forhåpentligvis starter i begynnelsen av 60-årene og ikke i slutten som er spådd.

For å holde meg selv i nakken og fokusert på dette målet, lager jeg disse gjeld og netto-rapportene. Da ser jeg utviklingen. Jeg vil sterkt anbefale at du også gjør det, selv om du ikke deler de med hele Norge og noen til.

Rapporten inneholder flere viktige tall, som alle til tider trengs, for å gi meg motivasjon og håp. Av og til må jeg se hvordan rentene har utviklet seg. Siden slutten av 2018 har rentene på både boliglån og studielån økt, litt etter litt. Og det gjør meg irritert! Irritert nok til å ville endre situasjonen min! Av og til må jeg se hvordan nettoen min har økt de siste tre årene, hvordan bevisste valg har gjort en jevn endring for meg igjennom perioden. Av og til må jeg se utgangspunktet, å se hvor jeg kom i fra og kjenne på hvor langt jeg har kommet.

I disse dager får jeg mye motivasjon med å se hva ekstrabetalingene på boliglån og studielån påvirker fremtidig betalinger. Jeg kjører Eksperiment: Boliglån i 2020, som blant annet betyr at jeg runder det jeg betaler til banken opp til 6000 kr, som neste måned betyr jeg betaler 1200 kr ekstra. Jeg kommer til å dokumentere endringene på boliglånet og jeg kaller serien “Eksperiment: Boliglån”


Eksperiment: boliglåns prosjektbeskrivelse 

Eksperiment: boliglåns excel ark for å demonstrere hvordan lånet endres ved grep.

Du finner alle innlegg (eksisterende og fremtidige, når de kommer) på denne siden.


Før jeg går videre vil jeg komme med en liten Obs, obs, advarsel:

Det blir mer og mer vanlig i dag å få råd fra privatpersoner, som meg, om pengene dine. På Facebook har vi Sparekollektivet, Pengesnakkerene og MoneyPenny Norge. Det er helt fantastisk, syns jeg selv. Det blir mindre og mindre tabu å snakke om penger og vi hjelper hverandre til en bedre fremtid. Det er allikevel viktig at vi husker på en ting. Vi gir kanskje råd på grunnlag av hva vi har forstått av hvor du er og i fra hvilken situasjon vi selv er i. Jeg ble for eksempel rådet, når jeg begynte med økonomi, å investere pengene i stedet for å betale ned ekstra på lånene mine. Mens det ikke nødvendigvis er dårlig råd, er det allikevel et råd fra noen som ikke bruker halve lønnen sin på å dekke alle lånene de har. Selvfølgelig er de mer interessert i å investere og det er en mindre risiko for de. For meg derimot, som bruker såpass mye av pengene mine på å dekke mine egne lån og fellesgjelden til borettslaget (ikke inkludert i gjeld og netto-rapporten), er det en betydelig risiko.

Jeg håper at med å gi en innsikt i alle tallene jeg har å jobbe med, hvilke dårlige uvaner jeg har for daglig bruk av pengene, vil dere bli mer bevisst på hva som bør påvirke avgjørelsene du tar for din økonomi. Personlig økonomi er personlig.


Les mer om hvorfor jeg deler jeg mine tall åpent


La oss derfor se på de faktiske tallene fra januar.

Dette er første måned jeg rundet tallet opp til 6000 kr. Og som dere kanskje så på videoen for en stund tilbake på Eksperiment: boliglån januar resultat, ser dere hvordan det har litt å si. Litt. Her håper jeg det er litt som sandkornet som tipper haugen. Det er alltid det siste som avgjør. Dessverre glemte jeg å betale lånet til mamma og pappa i januar 🤦‍♀️ men nå har jeg satt dette på autobetaling. Det skal derfor ikke være et problem i fremtiden.

I tillegg til at boliglånsrenten har økt, har også renten på studielånet økt. Jeg har aldri vært særlig urolig for dette, da ‘alle’ sier studielånrenta alltid er lav og det er det beste lånet man kan ha. Og den har vært ‘historisk lav’ helt siden jeg var ferdig med studiene selv. MEN nå jeg har sett litt på rentehistorikken, da oppdaget jeg at den var 6 % i 2003! Det er ganske mye det! Derfor har jeg bestemt meg for å runde dette tallet opp til 2100 kr. Som ble gjort i februar. Det var jo bare 25 kr ekstra. En enkel flaske brus. Og jeg har sett at rentene har økt igjen, og i mars blir det bare 20 kr ekstra.

Et nytt år betyr en helt ny rad, for å holde oversikt over det nye året. Målet er å redusere lånet med 100.000 kr, tross høyere renter. Fra 2018 til 2019 har jeg betalt mer enn 3000 kr ekstra på renter, mens 2017 ikke er helt representativ, boliglånet ble inngått i slutten av mars. I år går jeg ut i fra at jeg kommer til å betale over 30.000 kr i renter, så det haster med å redusere beløpene.

Nytt, kortsiktig mål som vet jeg vil klare: I april vil jeg være under 1.355.656 kr. Da har jeg i hvert fall redusert lånene med 300.000 fra jeg fikk boliglånet til i dag.

Investering er blitt en større del av livet mitt, derfor tydeliggjør jeg dette i oversikten over nettoen. Det som er gøy å se er at i løpet av de siste 5 månedene, hvor jeg har investert 500 kr hver måned, har investeringene mine økt med over 5000 kr. Dvs en dobling av investeringene i denne perioden. Baksiden av medaljen er at jeg vet vi er i en oppgangsperiode og ting som går opp, kommer også ned igjen.

Jeg var på foredrag med Beate Engelschiøn (Link til hennes hjemmeside), som drifter Money Penny Norge på Facebook (link til fb siden), og hun sa ca det følgende:

En av de største feilene du kan gjøre er å ikke investere. Men det vanskeligste er å forbli investert!

Med dette mente hun at det er ganske enkelt å begynne å investere i oppgangstider men det å fortsette når det er nedgangstider, det er ikke lett. Selv dro hun frem et eget eksempel fra når hun først investerte i enkeltaksjer: Hun kjøpte de på 30 per aksje, hun solgte de på 20. Dvs med tap. Selskapet gikk ikke under og i dag koster de 180.

En siste ting å si om skjemaet over, når det kommer til nettoen min: Jeg inkluderer ikke boligen min i denne summen. Av et par årsaker: Jeg er usikker på hva jeg skal sette her. Skal jeg skrive hva jeg betalte for den, skal jeg skrive hva naboen solgte sin leilighet for nå nylig eller skal jeg skrive et ca tall? En annen årsak er at mens bolig er en del av nettoen min, må jeg jo bo en plass. Bare vit at med leiligheten ville nettoen vært litt på pluss-siden. Som ikke helt var tilfellet når jeg først kjøpte leiligheten.

Oppgangen av nettoen (Oransje linje) fortsetter, og snart er jeg på -før oppussings nivået. Hurra! Dette er ikke fordi jeg har spart opp over 100.000 som jeg brukte på oppussingen, men fordi jeg har spart litt og betalt ned mye på gjelden. Gjelden (blå linje) fortsetter å reduseres jevnt og trutt. Hvis dere ser i begynnelsen av gjeldslinja, er det et bratt hopp i oktober/november 2017. Dette var måneden jeg betalte inn 40.000 kr ekstra på boliglånet. Det utgjorde en stor forskjell på gjeldsnivået og hvordan rentene ble etterpå. Jeg kommer nok ikke til å klare å betale 40.000 kr ekstra dette året (med mindre jeg vinner noe lotto) men det er gøy å se tilbake og huske den dagen jeg gjorde de overføringene.

Og selvfølgelig: Netto beregner man av å ta bort det man skylder fra det man eier. Og fordi min største investering ikke er inkludert i regnestykket, vil dette tallet være negativt.

******

Det var gjeld og nettorapporten min for etter januar.

Holder du oversikt over hvor mye du betaler i gjeld, hvor mye du sparer, og slike ting? Del gjerne hva som har påvirket din netto i måneden som var!

#personligøkonomi #gjeld #lån #netto #økonomi

Eksperiment: Boliglån – Første ekstra betaling

Ekstrabetaling på boliglånet endrer betalingsplanen og endrer rentene. Det er en måte å spare penger på, dersom investering nå, umiddelbart, skremmer deg, (Jeg håper det blir mindre skummelt, etterhvert som du lærer mer). Denne måneden har jeg betalt nesten 1200 kr ekstra, da har jeg rundet betalingen opp til 6000 kr ut av konto, som har spart meg 464 kr. Dette er penger spart over hele lånets levetid.

I videoen nedenfor går jeg igjennom excel-arket jeg har og viser hvordan jeg har regnet ut hva jeg har spart. Og spørsmål til dere: Har dere noen forslag til hva jeg kan ellers gjøre/prøve for å redusere boliglånet?

Håper dere har en strålende flott og uperfekt dag, og hvis dere er syk, slik jeg er: Jeg håper dagene deres blir litt mindre uperfekt fremover.

#eksperimentboliglån #boliglån #lån #gjeld #ekstrabetaling #ekstraavdrag